Kwaliteit in LED verlichting

Is kwaliteit in LED verlichting te herkennen ?

We krijgen nog wel eens vragen van klanten zoals :

  • hoe kan ik zien of ik goede kwaliteit LED verlichting koop ?
  • waarom zijn er grote prijsverschillen in vergelijkbare LED producten ?

Vooropgesteld, niet iedereen is geinteresseerd in goede kwaliteit producten. Of het nu LED producten betreft of andere producten. Soms is het gewoon niet nodig of niet wenselijk, of er is geen geld voor. Echter in veel gevallen is het wel van belang om voor goede kwaliteit te kiezen. Als voorbeeld  noem ik een productieruimte waar de machines stilgelegd moeten worden als de lampen vervangen worden, Ook zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat we afstand moeten nemen van de “weggooi maatschappij”. Dat betekent dat we meer duurzame producten zouden moeten gaan gebruiken die langer meegaan. Maar zo eenvoudig is dat niet voor iedereen.

Een LED lamp is duurder dan het ouderwetse 60 Watt peertje of de TL buis. Zelfs de meest goedkope LED lamp is over het algemeen duurder. Des te vervelender is het als je er na een tijdje achter komt dat die goedkope LED lamp niet heel veel langer meegaat dan de oude vertrouwde lamp (ondanks dat dat wel op het stickertje stond). Of dat de lichtopbrengst net zo hard terugloopt als de huidige TL buizen.  Voor een lamp boven de keukentafel is het leed  nog wel te overzien. Voor een fabriekshal met 500 lampen is dat een heel ander verhaal.

Overigens, dat 60 Watt peertje is al niet meer verkrijgbaar in de winkel. De TL buis zal dat binnen afzienbare tijd ook niet meer zijn. We zullen dus moeten “omdenken”.

Over de kwaliteit en de duurzaamheid van LED verlichtingsproducten is veel te vertellen. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van  de gebruikte grondstoffen, de elektronica componenten en de LEDjes, en voor een deel ook van arbeid, die allemaal invloed hebben op de prijs. Een fabrikant kan er bijvoorbeeld voor kiezen  om aluminium te gebruiken uit een land waar men de milieuregels niet zo nauw neemt, of hij kan kiezen voor in Europa geproduceerd aluminium. Dit voorbeeld zegt niet direct iets over de kwaliteit maar wel degelijk iets over de prijs en de duurzaamheid.

Ook voor de LEDjes geldt dat die in verschillende fabrieken worden geproduceerd. De ene fabriek staat voor een hogere kwaliteit product dan de andere. Maar zelfs het aanbod aan LEDjes van de betere fabrikanten toont onderling verschillen in kwaliteit. Dat heeft te maken met het ingewikkelde productieproces van de LEDjes. Voor een uitvoerig verhaal over deze materie (o.a. MacAdam steps / SDCM) verwijzen we graag naar deze pagina elders op onze website.

Gelukkig is er voor LED een aanduiding waaraan in zekere zin de kwaliteit af te leiden is. Zo is er een aanduiding die aangeeft hoe efficient de lamp of het armatuur omspringt met energie (A+ of A++ etc). Belangrijker echter, om de kwaliteit te kunnen beoordelen, is de codering die aangeeft wat de terugval in lichtopbrengst is gemeten over de nominale levensduur. Dit zijn de zogenaamde L- en B-waarden, altijd in combinatie met de verwachte nominale levensduur.

Niet alle fabrikanten geven deze waarden op. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het een dure meting is. Het gaat namelijk om een genormeerde duurmeting (9000 branduren) waarbij gedurende de hele meetduur verschillende waarden worden gemeten. Vervolgens worden de uitkomsten ge-extrapoleerd om zodoende inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de lichtopbrengst aan het einde van de nominale levensduur. Deze bedraagt vaak 50.000 uur maar niet zelden ook 80.000 uur of meer.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een LED product is het dus van belang deze L- en B-waarden te kennen. Vraag daar naar bij uw leverancier.

De grafiek geeft de lichtopbrengst weer (in procenten t.o.v. nieuw) gemeten over de tijd.

Bijvoorbeeld L80B10 bij 50.000 uur betekent dat 10% van de LEDjes (B10) na 50.000 uur een lichtopbrengst (Lumen) heeft van < 80% (L80) ten op opzichte van nieuw. 90% van de
LEDjes heeft nog meer dan 80% lichtopbrengst ten opzichte van nieuw.
Puur theoretisch zou L100B0 de beste waarde zijn, dat is echter fysisch en technisch niet haalbaar.

De producten van onze Duitse toeleverancier TRiALED worden altijd voorzien van deze L en B waarden. Over het algemeen zijn deze waarden bovengemiddeld. Dat komt omdat men bij TRiALED waarde hecht aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Om dit te realiseren kiest men voor hoogwaardige en duurzaam geproduceerde onderdelen en componenten. Voor de LEDjes kiest men altijd voor de beste kwaliteit met de kleinste kleurafwijking en minste terugval in lichtopbrengst.

Wilt u meer weten over deze kwalitatief hoogwaardige LED producten ? Neem contact met ons op :  info@triple-a-led.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *