GreenFox is een bekroond werkgelegenheidstraject en vervult voor vele partijen hun lichtwensen. GreenFox is begonnen met het verduurzamen van bestaande verlichting.
Zij renoveren of plaatsen nieuwe energiezuinige (led)verlichting. De werkzaamheden worden, onder begeleiding, uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij onder andere voor Strukton, Amsterdam RAI, Croon Wolter & Dros, Heijmans, Rijksvastgoedbedrijf, Woningbouwverenigingen, etc. 

Het begrip ‘sociale onderneming’ is nog jong in Nederland, zeker in vergelijking met onze omringende landen. Onderzoek laat zien dat er in Nederland zo’n vierduizend sociale ondernemingen zijn, actief in verschillende sectoren. De werkgelegenheid bij sociale ondernemingen in Nederland is tussen 2013 en 2015 met 36% gestegen en de omzet groeide met 24%. Greenfox heeft die keuze 6 jaar geleden al gemaakt bij de start en het 1e project voor de RAI.

De overheid stelt het bij haar aanbestedingen verplicht, dat bedrijven minimaal 5% van de opdrachtsom aan social return besteden. Beschikken zij zelf niet over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan besteden zij dit gedeelte uit aan bedrijven die ingeschreven zijn als Social Enterprise. Zij hebben meer dan 30% van de medewerkers in dienst met zo’n beperking. Greenfox heeft deze status met de PSO 3 certificering op het hoogste niveau.

Zowel Greenfox als ook Triple-A LED hebben Duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat we zo zuinig mogelijk omgaan met onze grondstoffen, werken daarom ook met de beste kwaliteiten waarmee de levensduur van de producten zo lang mogelijk is. Maar ook dragen we het sociale aspect een warm hart toe, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van Greenfox te betrekken bij de installatie van verlichtingsbronnen.

De Duitse fabrikant TRiALED GmbH werkt in haar vestiging in Leipzig met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het produceren van haar LED Stralers.

In 2016 is er een 1e aanzet geweest om ook een deel van de productie van de LED buizen met externe drivers door mensen van Greenfox te laten assembleren.

Een uitbreiding van deze samenwerking wordt op dit moment onderzocht.

Eigenaar Henk Klip erg te spreken over de kwaliteit van onze LED portfolio en ziet vooral in de LED buis met externe driver goede mogelijkheden, wanneer dit uiteraard  de beste oplossing is voor het verlichtingsvraagstuk van zijn klanten.

Op diverse locaties van vooral overheden is deze LED buis met externe driver positief ontvangen.