EIA 2020

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De EIA geldt voor tal van energiebesparende maatregelen zoals HR-glas, warmtepompen, zonnecollectoren etc. maar ook voor LED verlichting en de installatiewerkzaamheden daarvoor.

De voorwaarden zijn opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en staan vermeld in de zogenaamde Energielijst. Deze kunt u vinden op :

www.rvo.nl/eia
CATEGORIEEN EN VOORWAARDEN

Met betrekking tot LED verlichting zijn de volgende categorieën beschreven :

  • code 210502 – Besparingssysteem voor verlichting (bewegingssensoren, daglichtregelingen, dimsystemen)
  • code 210506 – LED verlichtingssysteem (LED armaturen anders dan LED buizen)
  • code 210508 – LED belichtingssysteem (podium- of theaterverlichting)
  • code 210509 – LED buis systeem

 

Voor LED verlichtingssystemen (code 210506) geldt dat de betreffende LED armatuur een specifieke lichtstroom dient te hebben van minimaal 125 lm/Watt. Dit dient gemeten te zijn conform LM-79-08 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen.

De serie 07 LED stralers voldoen zelfs ruimschoots aan deze norm (127 tot 155 lm/W afhankelijk van de uitvoering).

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt  € 25,-  per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

 

Voor LED buizen (code 210509) is sinds de 2017 versie van de Energielijst een nieuwe regel van kracht. Uitsluitend LED buizen met een externe driver komen nog in aanmerking voor EIA.

De reden hiervoor ligt voornamelijk in het feit dat de standaard retrofit LED buis (TL eruit – LED buis erin) niet meer als duurzaam gezien wordt omdat bij deze snelle ombouw de VSA in de meeste gevallen in de armatuur blijft zitten en ook vermogen op blijft nemen terwijl die geen functie meer heeft.

De specifieke lichtstroom van de LED buis dient minimaal 130 lm/W te bedragen.

Triple-A LED levert al meer dan 6 jaar LED buizen met een externe driver. Een licht-systeem met ongeëvenaarde specificaties dat ruimschoots voldoet aan de EIA eisen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt  € 20,-  per LED buis.

 

Besparingssysteem voor verlichting (code 210502)

Bestemd voor : het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie.

Bestaande uit : licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 150 per sensor.

 

2 rekenvoorbeelden :

A. De fiscale winst over 2019 is € 100.000,- (vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000,-)

Investering in LED is € 20.000,-

EIA bedraagt 45% van  € 20.000,- is  € 9.000,-

De fiscale winst wordt  € 100.000,- minus  € 9.000,-  =  € 91.000,-

De vennootschapsbelasting wordt 20% x € 91.000,-  is  € 18.200,-   (zonder EIA  € 20.000,-)

Het fiscale voordeel is  € 1.800,-  ofwel 9% van de investeringskosten.

 

B. De fiscale winst over 2019 is € 250.000,- (vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000,-  daarboven 25%)

Investering in LED is € 75.000,-

EIA bedraagt  45%  van  € 75.000,-  is  € 33.750,-

De fiscale winst wordt  € 250.000,-  minus  € 33.750,-  =  € 216.250,-

De vennootschapsbelasting wordt € 44.062,-  (20% x € 200.000,-  plus  25% x € 16.250,-). Zonder EIA zou dit  € 52.500,- zijn.

Het fiscale voordeel is  € 8.438,-   ofwel  11,25%  van de investeringskosten.