EIA : subsidie bij investeren in LED.

 

EIA 2018 en LED buizen met externe drivers.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, zoals LED-armaturen (code 210506), licht regelapparatuur (code 210502) en in LED-buizen (code 210509).
Alleen de meest energiezuinige systemen of methoden worden in 2018 ondersteund door de EIA.

De omschrijving van code 210506 zegt dat alleen LED-armaturen, anders dan LED-buizen, met een lumen output van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking komen voor EIA.   U mag maximaal  € 25,-  per 1.000 lumen door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom opvoeren. Bij het indienen moet u het investeringsbedrag berekenen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Voorbeeld :
U investeert in 100 LED-panelen met een lichtstroom van 3.400 lumen per LED-paneel en 28W (122 lm/W). De werkelijke investeringskosten (het bedrag dat u betaalt) bedragen  € 8.950,- . Het aantal lumen berekent u als volgt : 100 armaturen x 3.400 lumen = 340.000 lumen.

Met het berekende aantal lumen is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (340.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 8.500,-.      Dit bedrag is weliswaar lager dan de werkelijke investeringskosten maar zijn wel de kosten die u voor EIA kunt melden.

U kunt via de EIA 54,5% van de investeringskosten van € 8.500,-  =  € 4.632,50 aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming.

 

Uitsluitend LED-buizen die zijn voorzien van een externe driver (code 210509), met een specifieke lichtstroom van ten minste 130 lm/W, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) driver. De powerfactor van het systeem moet ten minste 0,90 bedragen.
Er geldt vanaf 2017 een maximum bedrag van € 20,- per LED-buis dat in aanmerking komt voor EIA.

 

LED buis externe sturing
Serie 08 LED buis met externe sturing

Voorbeeld :
U investeert in 200 LED-buizen met externe driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan :                                € 20,- x 200 = € 4.000,- .

 

Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700,- dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

U kunt via de EIA 54,5% van de investeringskosten van                € 4.000,- = € 2.180,-   aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming.

 

LET OP : het minimaal te investeren bedrag om in aanmerking te komen voor EIA bedraagt  € 2.500,- .

Montagekosten mogen ook opgevoerd worden als investering.

 

Een systeem van een nieuwe LED-buis met externe sturing (driver) is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten blijft vaak het bestaande voorschakelapparaat (VSA) in de armatuur actief aanwezig en blijft onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen met interne sturing, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA.

Triple-A LED BeNeLux bv was eind 2014 de eerste op de markt met een LED buis met externe sturing van volledig Duitse makelij.

 

Geïnteresseerd ? Neem contact op met Triple-A LED !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *